“Dita e Drejtësisë”

“Dita e Drejtësisë”

Më datë 10 maj 2022 në kuadër të “Ditës së Drejtësisë” ishte nisja e një projekti i cili do të marrë jetë nëpër të gjitha gjimnazet e Shqipërisë “Ministër për një ditë”. Nisma ka për qëllim mbledhjen e ideve dhe propozimeve konkrete nga gjimnazistët se...
“Prilli i Thyer”

“Prilli i Thyer”

“Prilli i Thyer” u organizua më datë 26 prill 2022 në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit dhe Shtëpia e Studios Kadare dhe ishte nisja e një fushate kundër gjakmarrjes dhe hakmarrjes si dhe parandalimit të krimit te të rinjtë. Me pjesëmarrjen e...
Arrihet Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe organizatës “Nisma për Ndryshim Shoqeror ARSIS”

Arrihet Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe organizatës “Nisma për Ndryshim Shoqeror ARSIS”

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe organizata “Nisma për Ndryshim Shoqeror ARSIS”, nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi për vendosjen e bashkëpunimit midis dy institucioneve në realizimin e aktiviteteve të përbashkëta në kuadër të...
Dita Ndërkombëtare e Diskriminimit Zero

Dita Ndërkombëtare e Diskriminimit Zero

Më datë 1 Mars, në Ditën Ndërkombëtare të Diskriminimit Zero, Ministria e Drejtësisë, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve organizuan një tryezë të rrumbullakët për të promovuar diversitetin dhe të...