Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori: Ira Muco

Adresa: Bulevardi “Zog I-rë”, Tiranë

E-mail: ira.muco@drejtesia.gov.al

Web: qpkmr.gov.al

Orari i punës: E hënë – E enjte 08.00-16.30 / E premte: 08.00 – 14.00