Don't be a hostage to the past. Everyone deserves a second chance.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve Mbështet të miturit dhe të rinjtë t’i rikthehen jetës në komunitet, larg rrugës së krimit.
Mbërshtet të miturit dhe të Rinjtë, ti rikthehen jetës në komunitet.
Mbërshtet të miturit dhe të Rinjtë, ti rikthehen jetës në komunitet.
Mbërshtet të miturit dhe të Rinjtë, ti rikthehen jetës në komunitet.

AKTIVITETE