Parandalimi i dhunës dhe i krimit te të rinjtë përmes sensibilizimit dhe edukimit ligjor mes bashkëmoshatarësh, nga CFD Albania.

QPKMR vijon bashkëpunimin me mekanizmat institucional në funksion të Edukimit Ligjor të të Miturve dhe të Rinjve, këtë herë së bashku me përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Rinisë në një zinxhir aktivitetesh që po zbatohen në kuadër të Projektit “7×7” – Parandalimi i dhunës dhe i krimit te të rinjtë përmes sensibilizimit dhe edukimit ligjor mes bashkëmoshatarësh, nga CFD Albania.

Aktiviteti u zhvillua me grupet e të rinjve në Kuçovë të cilët po aftësohen për t’u bërë trajnerë të bashkëmoshatarëve të tyre në një zinxhir iniciativash të cilat synojnë ta shndërrojnë edukimin ligjor të të rinjve në një detyrim qytetar