Sesion trajnimi
statistika me te mira
gjirokaster
berat
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Misioni

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR) është një person juridik publik, në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, në zbatim të parashikimeve të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, e cila ka si mision kryesor realizimin e veprimtarisë rehabilituese dhe riintegruese nëpërmjet mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së të miturve/të rinjve pas kryerjes së dënimit.

Vizioni

Të parandalojë kriminalitetin tek të miturit dhe të rinjtë duke promovuar zhvillimin pozitiv nëpërmjet zbatimit të programeve rehabilituese dhe riintegruese!

Parandalim, Rehabilitim, Riintegrim!

FAQE INTERNETI ME INTERES

Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Ministria e Drejtësisë

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

Avokati i Popullit

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive

Ministria e Shëndetësië dhe Mbrojtjes Sociale

Agjensia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës

KONTAKT

Adresa: Bulevardi “Zog I-rë”

Kontakti: Olsi Prifti

E- mail: olsi.prifti@drejtesia.gov.al

Numër kontakti: + 355 (0) 696409140

Orari i punës:

E hënë- E enjte: 8:00-16:30

E premte – 8:00-14:00