Mos u bëj peng i të shkuarës. Të gjithë meritojnë një mundësi të dytë.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve Mbështet të miturit dhe të rinjtë t’i rikthehen jetës në komunitet, larg rrugës së krimit.

AKTIVITETE

RUGBY, Një Sport i Ri në Institutin e Kavajës.

RUGBY, Një Sport i Ri në Institutin e Kavajës.

Sot, në Institutin e të Miturve Kavajë, me përfaqësues të Federatës Shqiptare të Rugby, Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe…

SHTEGU I MUNDËSIVE

SHTEGU I MUNDËSIVE

Në kuadër të bashkëpunimit 2 Vjeçar, QPKMR dhe Caritas organizuan një aktivitet për të ndarë përvojën e riintegrimit të të…

Takim Ndërinstitucional për Parandalimin e Incidenteve në Shkolla!

Takim Ndërinstitucional për Parandalimin e Incidenteve në Shkolla!

QPKMR në një Tryezë Konsultimi, së bashku  me International Police Organization, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve,…