Mos u bëj peng i të shkuarës. Të gjithë meritojnë një mundësi të dytë.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve Mbështet të miturit dhe të rinjtë t’i rikthehen jetës në komunitet, larg rrugës së krimit.

AKTIVITETE

Drejtësi Sociale për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin.

Drejtësi Sociale për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin.

Marrëveshja e nënshkruar midis QPKMR me Urdhrin e Punonjësit Social . Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe…

Vazhdim I programit “Shtegu I mundësive” në bashkëpunim me Caritas Albania.

Vazhdim I programit “Shtegu I mundësive” në bashkëpunim me Caritas Albania.

Edukim, punësim dhe mbështetje psiko-sociale, trajtim i detajuar i çdo rasti dhe mundësi të barabarta për të gjithë!  Trajtim i…

Dita e dytë e raportimit për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve si dhe garantimin e aksesit të të miturve në drejtësi.

Dita e dytë e raportimit për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve si dhe garantimin e aksesit të të miturve në drejtësi.

Gjatë ditës së dytë të raportimit drejtuesja e QPKMR-së znj. Hasanllari ju përgjigj pyetjeve e bëra në Komisionin për të…