Build & Design
Slide Background
QPKMR
Mbërshtet të miturit dhe të Rinjtë, ti rikthehen jetës në komunitet.

Mos u bëj peng i të shkuarës. Të gjithë meritojnë një mundësi të dytë.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve

Mbështet të miturit dhe të rinjtë t’i rikthehen jetës në komunitet, larg rrugës së krimit.

AKTIVITETE