Aktivitete

Aktivitete

Takimi i zhvilluar me Znj. Sylvie Le Blavec, e ngarkuar me misionin pranë Shkollës Kombëtare për Mbrojtjen Gjyqësore të të Rinjve dhe Znj. Mariem ES-SAIDI, trajnuese në polin territorial të trajnimeve të “Grand Nord” pranë Shkollës Kombëtare për Mbrojtjen Gjyqësore të të Rinjve në Francë.

QPKMR vazhdon takimet për fuqizimin e kapaciteteve dhe shkëmbimin e përvojave për trajtimin e rasteve të të miturve dhe të rinjve në konflikt me ligjin.

Lexo më Shumë »