Aktivitete

Aktivitete

SHTEGU I MUNDËSIVE

Në kuadër të bashkëpunimit 2 Vjeçar, QPKMR dhe Caritas organizuan një aktivitet për të ndarë përvojën e riintegrimit të të miturve që kanë përfituar nga

Lexo më Shumë »