Publikime

Mësoni me tepër rreth dokumenteve të mëposhtme

Revista

BROSHURE INFORMUESE DHE UDHEZUESE

Të gjithë meritojnë një mundësi të dytë

Ti mund të ndryshosh të ardhmen tënde

Fletëpalosje QPKMR

Të drejtat e të miturit në konflikt me ligjin në procesin penal

Të drejtat e të miturve viktima apo dëshmitarë të një vepre penale