Publikime

Revista

BROSHURE INFORMUSE

Të drejtat e të miturit në konflikt me ligjin në procesin penal

Të drejtat e të miturve viktima apo dëshmitarë të një vepre penale