Mos u bëj peng i të shkuarës. Të gjithë meritojnë një mundësi të dytë.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve Mbështet të miturit dhe të rinjtë t’i rikthehen jetës në komunitet, larg rrugës së krimit.

AKTIVITETE

Vazhdon edukimi ligjor në shkolla, këtë herë me nxënësit e gjimnazit “Isa Boletini” në Kamëz.

Vazhdon edukimi ligjor në shkolla, këtë herë me nxënësit e gjimnazit “Isa Boletini” në Kamëz.

Ky takim u zhvillua në vijim të fushatës sensibilizuese për edukimin ligjor, me qëllim informimin e nxënësve për drejtësine penale…

Vijimi i fushatës së informimit dhe ndërgjegjësimit të të rinjve për përgatitjen për rehabilitimin dhe riintegrimin pas daljes nga IEVP.

Vijimi i fushatës së informimit dhe ndërgjegjësimit të të rinjve për përgatitjen për rehabilitimin dhe riintegrimin pas daljes nga IEVP.

Në IEVP “Berat” me përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Bashkia Berat dhe së bashku me të rinjtë 18-21,…

QPKMR në Njësinë Administrative nr.1 Tiranë, në mbledhjen e Grupit Teknik Ndërsektorial për trajtimin e rasteve konkrete problematike të të miturve.

QPKMR në Njësinë Administrative nr.1 Tiranë, në mbledhjen e Grupit Teknik Ndërsektorial për trajtimin e rasteve konkrete problematike të të miturve.

Në Njësinë Administrative nr.1 Tiranë, në mbledhjen e Grupit Teknik Ndërsektorial, me përfaqësues nga QPKMR, Shërbimi Social Shtetëror, Punonjës për…