Ndjekja e programit të rehabilitimit nga një tjetër I mitur në konflikt me ligjin

Një tjetër i mitur që po ndjek programin e rehabilitimit.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve mbështet vazhdimisht të miturit pas përfundimit të dënimit për t’u rikthyer si qytetar që kontribuojnë për një shoqëri më të mirë.

Të gjithë meritojnë një mundësi të dytë!