Takim konsultativ për Strategjinë e re për të Mitur

Me mbështetjen dhe në drejtimin e Ministrit të Drejtësisë, Z. Ulsi Manja, u realizua sot takimi konsultativ me partnerët kombëtarë dhe ndërkombëtarë për Strategjinë e re për të Mitur, e cila ka 4 shtylla kryesore: -Parandalimi i krimeve ndaj fëmijëve dhe prej tyre mes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. -Një kuadër ligjor, […]