Nënshkirmi I marrëveshjes midis QPKMR dhe Qendrës “Act for Society”, për vendosjen e bashkëpunimit për rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.

Është më e lehtë të ndërtosh djem të fortë se sa të riparosh burra të thyer.” Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve nënshkroi një marrëveshje me Qendrën “Act for Society”, për vendosjen e bashkëpunimit për rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin. Kjo marrëveshje do të mundësojë implementimin e […]