Në Konferencën Rajonale në Shkup, organizuar nga OSCE dhe GI-TALK “Për Forcimin e Bashkëpunimit në Luftën Kundër Kriminalitetit të të Miturve dhe të Rinjve”.

Në Shkup, në Konferencën Rajonale organizuar nga OSCE dhe GI-TALK “Për Forcimin e Bashkëpunimit në Luftën Kundër Kriminalitetit të të Miturve dhe të Rinjve”, ku Ministria e Drejtësisë dhe Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve u përzgjodhën si një ndër praktikat më të mira në rajon për koordinimin e zinxhirit […]

Tryezë e rrumbullakët me temë “Së bashku për mbrojtjen dhe integrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin”, në Shkodër.

Për mbrojtjen dhe integrimin e të miturve në konflikt me ligjin në Shkodër. Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës zhviiluan në ambientet e Bashkisë Shkodër tryezën e rrumbullakët me temë “Së bashku për mbrojtjen dhe integrimin e fëmijëve […]