QPKMR dhe IPO me profesionistë të sistemit të drejtësisë në Korçë.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve me mbështetjen International Police Organization (IPO) organizuan tryezën e rrumbullakët me profesionistë të sistemit të drejtësisë në qarkun Korçë, lidhur me risitë e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur. Në këtë takim u diskutua për ndryshimet dhe risitë që Kodi i Drejtësisë Penale […]