AUDITORIUM

Drejtësi Restauruese & Jo Ndëshkuese!

Në Fakultetin e Shkencave Sociale me studentë dhe pedagogë të Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në një leksion të hapur mbi Zbatimin e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur në Republikën e Shqipërisë.