Drejtësi Sociale për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin.

Marrëveshja e nënshkruar midis QPKMR me Urdhrin e Punonjësit Social . Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në një angazhim të përbashkët për drejtësi sociale dhe mirëqenie për të gjithë të miturit, nënshkroi sot një marrëveshje me Urdhrin e Punonjësit Social për të fuqizuar kapacitetet për realizimin dhe garantimin e […]

QPKMR dhe Act for Society në IM Kavajë për vijimin e projektit “Summer School”

Vijojnë takimet në kuadër të projektit “Summer School” në Institutin e të Miturve në Kavajë i cili organizohet nga Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Organizatën “Act for Society”. “Summer School” do ta zhvillojë veprimtarinë përgjatë tre muajve të verës, ku për 12 javë me radhë do […]

Vazhdimi i projektit “Summer School” në IM Kavajë nga QPKMR dhe Act for Society

Në Institutin e të Miturve Kavajë vazhdojnë takimet në kuadër të projektit “Summer School” e cila organizohet nga Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Organizatën “Act for Society”. “Summer School” do ta zhvillojë veprimtarinë përgjatë tre muajve të verës, ku për 12 javë me radhë do të […]

QPKMR dhe ASHDMF në Berat, për tryezën e rumbullakët me temë “Së bashku për mbrojtjen dhe integrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin”.

Për mbrojtjen dhe integrimin e të miturve në konflikt me ligjin në Berat. Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës zhviiluan në qytetin e Beratit tryezën e rrumbullakët me temë “Së bashku për mbrojtjen dhe integrimin e fëmijëve në […]

Për mbrojtjen dhe integrimin e të miturve në konflikt me ligjin në Vlorë.

Për mbrojtjen dhe integrimin e të miturve në konflikt me ligjin në Vlorë. Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës zhvilluan në qytetin e Vlorës tryezën e rrumbullakët me temë “Së bashku për mbrojtjen dhe integrimin e fëmijëve në […]