Diskutim i hapur me Agjencinë Austriake për Zhvillim në kuadër të parandalimit të kriminalitetit te të miturit dhe të rinjtë.

Me Agjencinë Austriake për Zhvillim, në një diskutim të hapur mes donatorëve dhe partnerëve strategjike për zhvillimin e programeve të përbashkëta në kuadër të parandalimit të kriminalitetit te të miturit dhe të rinjtë si dhe rintegrimin pas dënimit.