Dita e dytë e raportimit për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve si dhe garantimin e aksesit të të miturve në drejtësi.

Gjatë ditës së dytë të raportimit drejtuesja e QPKMR-së znj. Hasanllari ju përgjigj pyetjeve e bëra në Komisionin për të Drejtat e Fëmijëve në Organizatën e Kombëve të Bashkuara.

Disa nga pyetjet që ju dhanë përgjigje nga znj. Hasanllari kishin të bënin me:

-Mbikëqyrjen dhe monitorimin e institucionit ku të miturit vuajnë dënimin për kryerjen e veprave penale.

-Masat e marra që lidhen me zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ratifikimi i OPCAT.

-Si realizohen procesi I rehabilitimit dhe riintegrimit i të miturve në konflikt me ligjin