Dita e tokës

Në Ditën E Tokës, Ministri i Drejtësisë, Z.Ulsi Manja, përshëndeti aktivitetin e organizuar nga IM Kavajë dhe QPKMR me të miturit e këtij institucioni. Ai theksoi rëndësinë e jashtëzakonshme të fëmijëve për sistemin e drejtësisë dhe mbështeti rolin e institucioneve në këtë drejtim!