Edukim Ligjor në shkollën “ Islam Ibi “ në Pogradec.

Vazhdon edukimi ligjor në shkolla, këtë herë me nxënësit e Shkollën 9 vjeçare “Islam Ibi” në Pogradec.
Ky takim u zhvillua në vijim të fushatës sensibilizuese për edukimin ligjor, me qëllim informimin e nxënësve për drejtësine penale për të mitur, njohjen me sistemin e drejtësisë dhe me prezantimin e rolit të QPKMR.
Fushata “Edukimi ligjor nëpër shkolla” do të vazhdojë të shtrijë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e vendit.