Edukimi ligjor nëpër shkolla, në gjimnazin “Andon Zako Çajupi”.

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ishte sot me nxënësit e gjimnazit “Andon Zako Çajupi”.
Qëllimi i këtyre takimeve, është informimi i nxënësve lidhur me sistemin e drejtësisë, drejtësinë penale për të mitur, prezantimin me QPKMR-në dhe rolin që ne kemi.
Fushata “Edukimi ligjor nëpër shkolla” do ta shtrijë veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit.