Edukimi ligjor nëpër shkolla, në shkollën “Bajram Curri” në qytetin e Kukësit

Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, ishte sot me nxenesit e klasës së IX, në Shkollën “Bajram Curri” në qytetin e Kukësit.
Ky takimi u zhvillua në kuadër të nismës që QPKMR ka ndërrmarrë për Edukimin ligjor nëpër shkollaEdukiminligjornèpèrshkolla.
Qëllimi i këtyre takimeve, është informimi i nxënësve lidhur me sistemin e drejtësisë, Drejtësinë Penale për të Mitur, prezantimi me QPKMR-në si dhe rolin që ne kemi.
Fushata “Edukimi ligjor nëpër shkolla”, do ta shtrijë veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit.