Fillimi i fushatës për informimin dhe ndërgjegjësimit të të rejave për përgatitjen për rehabilitimin dhe riintegrimin pas daljes nga IEVP.

Në IEVP “Ali Demi” me përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Bashkia Tiranë dhe së bashku me të rejat 18-21 në kuadër të marrjes së masave të nevojshme për rikthimin e tyre në komunitet.

Do të bashkëpunojmë në organizimin e takimeve informuese e orientuese për të vzhduar mbështetjen në lehtësimin e procesit të riintegrimit.

Përmes shërbimeve multidisiplinare do të bashkëpunohet për adresimin e nevojave të të tyre, me qëllim riaftësimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri