Java e Mbrojtjes të Viktimave të Krimit.

Në Universitetin e Elbasanit për një leksion të hapur për ndërgjegjësim dhe informim në kuadër të Javës të Mbrojtjes të Viktimave të Krimit.

Së bashku me kolegë nga Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas dhe përfaqësues nga shoqëria civile u bë prezantimi i Strategjisë Ndërsektoriale të Mbrojtjes të Viktimave të Krimit 2024-2030.