Këshilli i Sigurisë të OSBE, mbledhje e posaçme për parandalimin e kriminalitetit te të rinjtë. Drejtuesja e QPKMR, një nga panelistet që ndau eksperiencat me vendet e tjera

Vienë – Në mbledhjen e posaçme për parandalimin  e kriminalitetit te të rinjtë të organizuar nga Këshilli i Sigurisë së OSCE, ku Ministria e Drejtësisë  përmes Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ndau eksperiencën e saj si një nga vendet me praktikat më të mira për parandalimin e krimit te të rinjtë, zbatimin e politikave rehabilituese dhe riintegruese!