Me Super Ekipin e Komitetit Holandez dhe Shqiptar të Helsinkit në Kosovë , në një konferencë përmbyllëse të një viti plot sukses dhe me nisma të reja sfiduese përpara.

Me Super Ekipin e Komitetit Holandez dhe Shqiptar të Helsinkit në Kosovë , në në një konferencë përmbyllëse të një viti plot sukses dhe me nisma të reja sfiduese përpara!
Metodologji të reja dhe shumë në këtë aktivitet përmbyllës!
QPKMR u përfaqësua në këtë konferencë nga Znj. Lindona Gega, juriste penaliste dhe specialiste e hartimit të planeve të riintegrimit, e cila do ta përcjellë këtë metodologji tek stafi, vullnetarët dhe gjithë bashkëpunëtorët e Qendrës!