Me të miturit që gjenden në Institutin e të Miturve Kavajë vijojmë punën për rehabilitimin e tyre dhe riintegrimin për një rikthim të suksesshëm në shoqëri dhe komunitet.

Me të miturit që gjenden në Institutin e të Miturve Kavajë vijojmë punën për rehabilitimin e tyre dhe riintegrimin për një rikthim të suksesshëm në shoqëri dhe komunitet.
Diskutime dhe punë në grup për të kuptuar më mirë njëri – tjetrin, nevojat dhe se si mund t’i adresojmë më mirë këto nevoja.