“Ndërveprimi ndërinstitucional, roli i punonjësit social dhe psikologut në rehabilitimin e të miturve dhe të rinjve në konflikt me ligjin”.

U përbyll me sukses trajnimi 2 ditor me temë
“Ndërveprimi ndërinstitucional, roli i punonjësit social dhe psikologut në rehabilitimin e të miturve dhe të rinjve në konflikt me ligjin”.
Në fokus të këtij trajnimi ishte bashkëpunimi ndërinstitucional mes stafit të Qendrës së Parandalimit të të Mirurve dhe të Rinjve si dhe I Institutit të të miturve Kavajë.
Në mbyllje të këtij aktiviteti falenderojme Znj Anila Dollani dhe Z.Ditmir Lita qe dhanë kontributin dhe ekspertizën e tyre në ndihmë të dy stafeve.