Përkrahja për riintegrimin dhe rehabilitimin e të miturve, një detyrë e përbashkët për të gjithë!

Në një tryezë të rrumbullakët me organizimin e ARSIS Albania  QPKMR ishte së bashku me ASHDMF, PMF-të e Tiranës dhe specialistë për të miturit të Policisë së Shtetit.

U diskutuan në terma konkret problematikat në trajtimin e të miturve në konflikt/kontakt me ligjin.