Pjesëmarrje e QPKMR-së në trajnimin me temë “Ballafaqimi me ekstremizmin e dhunshëm në shkollë”.

Përfaqësues nga QPKMR në trajnimin me temë “Ballafaqimi me ekstremizmin e dhunshëm në shkollë”.

Me një qasje multisektoriale të parandalimit të ekstremizmit me përfshirjen e aktorit të rëndësishëm, Oficerin e Sigurisë në Shkolla.