Prezantimi I filmit dokumentar “Rikthimi” në Prishtinë

“Rikthimi” në Prishtinë!
Në vijim të vizitës zyrtare dhe takimeve të Ministrit të Drejtësisë të Shqipërisë, Z. Manja dhe Ministres së Drejtësisë të Kosovës, Znj. Haxhiu, u zhvillua aktiviteti me të miturit e dënuar të IEVP Lipjan dhe u promovua filmi dokumentar “Rikthimi”.
Të dy ministrat u zotuan për vijimin e bashkëpunimit në zhvillimin e programeve rehabilituese dhe riintegruese për të miturit në konflikt me ligjin.