QPKMR dhe Caritas Albania, vazhdojnë të mbështesin të miturin në konflikt me ligjin 

Barazi në mundësi për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin. QPKMR dhe Caritas Albania vazhdojnë programin ”Shtegu I mundësive” me ofrimin e mundësive në edukim, punësim dhe mbështetje psiko-sociale, duke trajtuar me kujdes çdo rast  të të miturve në konflikt me ligjin të cilët  përfundojnë dënimin, duke qenë krah në procesin e riintegrimit të tyre në shoqëri.

Trajtim i rasteve konkrete me të miturit të cilët aktualisht janë duke ndjekur kurset profesionale të mundësuara nga Caritas Albania dhe QPKMR.

Grupi i përbërë nga stafi i QPKMR dhe Caritas Albania, zhvilloi takimin e radhës në Gruemirë të Malësisë së Madhe,  për implementimin e projektit për rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve që kanë përfunduar dënimin dhe janë rikthyer në shoqëri