Raportimi në OKB nga Ministria e Drejtësisë dhe QPKMR për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve si dhe garantimin e aksesit të të miturve në drejtësi.

Drejtuesja e QPKMR-së, së bashku me përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe Qendra, ishte pjesë e delegacionit që përfaqësoi Shqipërinë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për të raportuar në Komisionin e të drejtave të fëmijëve për zbatimin e Konventës për të Drejtat e të Fëmijëve si dhe garantimin e aksesit të të miturve në drejtësi.