Rehabilitim dhe Riintegrim nëpërmjet artit

Rehabilitim dhe Riintegrim nëpërmjet artit
Ky ishte fokusi i takimit që QPKMR zhvilloi sot së bashku me studente të Universitetit të Artëve.
Duke shpjeguar rolin që Qendra ka dhe duke trajtuar raste nga praktika, ju vendosëm në Qendër studentëve ide për të krijuar dicka në fushën përkatëse që ata studiojnë.
Falenderojmë znj. Esmeralda Selita për bashkëpunimin e vazhdueshëm që kemi pasur me CFD dhe që krijoi mundësinë e ketij takimi ditën e sotme, për të vazhduar më tej me projekte të tjera.