Rëndësia e KSPV-së në fushën e policimit në komunitet dhe koordinimi ndërinstitucional

Në Elbasan, për tryezën e konsultimit me temë “Rëndësia e KSPV-së në fushën e policimit në komunitet dhe koordinimi ndërinstitucional” të organizuar nga IPO. Në takim ishin pjesëmarrës përfaqësues nga QPKMR, ASHDMF, Ministria e Brendshme dhe Qendra për Koordinimin e Ekstremizmit të Dhunshëm.

Këto aktivitete do të zhvillohen me institucionet përgjegjëse në të gjithë prefekturat e vendit me qëllim realizimin e objektivave të përbashkët për një komunitet dhe të ardhme sa më të sigurt.