Rikthim në shkollë për të miturin E.T.

Rikthim në shkollë për të miturin E.T
QPKMR në bashkëpunim me punonjësit e Shërbimit të Provës Berat dhe PMF Kuçovë koordinuam punën për regjistrimin dhe rikthimin e të miturit në shkollë
Jemi shumë të lumtur kur shikojmë që të miturit riintegrohen në shoqëri duke nisur që me rikthimin në institucionet e arsimit !