Sarandë, Edukim Ligjor mes Bashkëmoshatarësh!

Ndër metodat më frytdhënëse të përçimit të modeleve pozitive për parandalimin e sjelljeve të kundraligjshme.

Trajnerë të rinj, shembuj nga praktika dhe lojra me role mes bashkëmoshatarëve, me në fokus Edukimin Ligjor.

PROJEKTI “7×7 – Parandalimi i dhunës dhe i krimit te të rinjtë përmes sensibilizimit dhe edukimit ligjor mes bashkëmoshatarësh”.

Një projekt që po implementohet nga CFD Albania e mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët ku QPKMR është PARTNERE AKTIVE, në përputhje me marrëveshjen e bashkëpunimit që ka me Qendrën për Formim dhe Zhvillim.

Edukimi Ligjor, thelbi i përparimit tonë!