Së bashku për integrimin e të miturve!

Në Durrës, me të miturin e liruar nga IM Kavajë ku QPKMR dhe AKPA në koordinim me njëra-tjetrën, kujdesen për të bashkëpunuar për të ofruar akses në formim profesional me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturit.