Së bashku për riintegrimin e të miturve!

QPKMR dhe AKPA koordinojnë kapacitet e tyre për rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve pas lirimit nëpërmjet ofrimit të kurseve profesionale dhe asistencës në punësim.