Shpërndarja e çertifikatave të mirënjohjes për Organizatat e Shoqërisë Civile.

Në Ministrinë e Drejtësisë u shpërndanë certifikata mirënjohje për organizatat vendase dhe të huaja të shoqërisë civile që kontribuojnë në Parandalimin e Krimeve të të Rinjve dhe Ndihmën Juridike Falas.

Një falenderim i thellë për ata që janë me ne prej fillimit dhe ata që janë bashkuar rrugës.

Ndihma ligjore falas dhe parandalimi i krimeve janë sfidat tona të përbashkëta!