Shtegu I Mundësive Vazhdon…

Barazi në mundësi për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin.

Jemi në Konispol, në takimin e radhës për trajtimin me kujdes të nevojave të të miturit që ka kryer dënimin, për të qenë krah në procesin e riintegrimit të tij.

QPKMR, është pranë çdo të mituri që ka nevojë për mbështetje, duke ofruar mundësi në edukim, punësim dhe mbështetje psiko-sociale.

Trajtim i rasteve konkrete me të miturit të cilët aktualisht janë duke ndjekur kurset profesionale të mundësuara nga Caritas Albania dhe QPKMR.