Shtegu i Mundësive Vazhdon..

Vijojnë takimet me grupin e punës të QPKMR dhe Caritas Albania në funksion të trajtimit të rasteve konkrete të të miturve të cilët aktualisht janë duke ndjekur kurset profesionale të mundësuara nga Caritas Albania dhe QPKMR.

Edukim, punësim dhe mbështetje psiko-sociale, për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin të cilët përfundojnë dënimin duke qenë pranë tyre në procesin e riintegrimit të secilit në shoqëri.