Shtegu i mundësive vazhdon…

Në Lezhë, së bashku me Caritas Albania për trajtimin e rasteve konkrete të të miturve të cilët aktualisht janë duke u trajtuar nga QPKMR për ofrimin e kurseve profesionale të mundësuara nga Caritas Albania.