“Summer School” Institutin e të Miturve në Kavajë! Një Verë e Përplotë Aktivitetesh për të Miturit në Konflikt me Ligjin.

QPKMR vijon programin “Summer School” në Institutin e të Miturve në Kavajë ku për 10 javë radhazi, do të jemi pranë të miturve duke zhvilluar aktivitete artistike dhe kreative që përfshijnë seanca reflektimi, punë në grupe dhe trajnime për menaxhimin e konflikteve.