Takim I QPKMR me NJMF e Bashkisë Kukës.

QPKMR realizoi një takim me Njësinë për Mbrotjen e Fëmijëve pranë Bashkisë Kukës për të diskutuar mbi rolin e përbashkët në procesin e rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve dhe të rinjve pas vuatjes së dënimit.
QPKMR ka qënë në kontakt të vazhdueshëm me NJMF-në Kukës, duke punuar së bashku në rehabilitimin dhe riintegrimin e të miturve në konflikt me ligjin.