Takim I realizuar në gjimnazin “5 Tetori” në Kuçovë dhe “Aleksandër Markacini” në Kozare në kuadër të nismës “Edukimi ligjor nëpër shkolla”

Vazhdon edukimi ligjor në shkolla, këtë herë me nxënësit e shkollave “5 Tetori” në Kuçovë dhe “Aleksandër Markacini” në Kozare.
Ky takim u zhvillua në vijim të fushatës sensibilizuese për edukimin ligjor, me qëllim informimin e nxënësve për drejtësine penale për të mitur, njohjen me sitemin e drejtësisë dhe me prezantimin e rolit të QPKMR.
Fushata “Edukimi ligjor nëpër shkolla” do të vazhdojë të shtrijë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e vendit.