Takim I realizuar në gjimnazin “Partizani” në kuadër të nismës “Edukimi ligjor nëpër shkolla”.

Vijon fushata për edukimin ligjor në shkolla, këtë herë me nxënësit e gjimnazit “Partizani” në Tiranë.
Ky takim u zhvillua në vijim të fushatës sensibilizuese për edukimin ligjor, me qëllim informimin e nxënësve për drejtësine penale për të mitur, njohjen me sistemin e drejtësisë dhe me prezantimin e rolit të QPKMR.
Fushata “Edukimi ligjor nëpër shkolla” do të vazhdojë të shtrijë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e vendit.