Takim I realizuar ne shkollën “Andon ako Çajupi”, në kuadër të nismës “Edukimi Ligjor nëpër shkolla”

Ky takim u zhvillua në vijim të fushatës sensibilizuese për edukimin ligjor, me qëllim informimin e nxënësve për Drejtësine Penale për të Mitur, njohjen me sitemin e drejtësisë dhe me prezantimin e rolit të QPKMR.
Fushata “Edukimi ligjor nëpër shkolla” do të vazhdojë të shtrijë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e vendit.