Takim me Njësinë për Mbrotjen e Fëmijëve pranë Bashkisë së Elbasanit.

QPKMR realizoi një takim me Njësinë për Mbrotjen e Fëmijëve pranë Bashkisë së Elbasanit për të diskutuar mbi rolin e përbashkët në procesin e rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve dhe të rinjve pas vuatjes së dënimit.
QPKMR ka qënë në kontakt të vazhdueshëm me NJMF-të,por pas takimit të sotëm pritet që ky kontakt të thellohet akoma më shumë së bashku me institucionet e tjera për qëllimin e përbashkët.
Qëndra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve hapi një valë takimesh që do të vijojnë me gjithë NJMF-të e Republikës së Shqipërisë;PMF-të edhe institucionet e tjera bashkërenduese.