Takim Ndërinstitucional për Parandalimin e Incidenteve në Shkolla!

QPKMR në një Tryezë Konsultimi, së bashku  me International Police Organization, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve, përfaqësues nga Policia e Shtetit, Punonjësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve në Bashki dhe Oficerët e Sigurisë në Shkolla, për adresimin e sfidave dhe mbledhjen e ekspertizës mbi rëndësinë e komunikimit dhe koordinimit ndërinstitucional për parandalimin e incidenteve në shkolla dhe mirëqenien sociale të fëmijëve.
Me bashkëpunim dhe koordinim gjejmë fuqinë për të përmbushur qëllimet

 

 

 

 

 

 

!