Takim në kuadër të bashkëpunimit ndërsektorial për Drejtësinë Penale për të Mitur me Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve në Kuçovë.

Në Kuçovë, në kuadër të bashkëpunimit ndërsektorial për Drejtësinë Penale për të Mitur.
Takimi u zhvillua në ambientet e Njësisë të Mbrojtjes së Fëmijëve në qytetin e Kuçovës, ku së bashku me specialisten e Shërbimit të Provës Berat dhe Punonjësen e Mbrojtjes të Fëmijës u diskutua mbi problematikat që hasen me menaxhimin e rasteve në këtë qytet dhe rastet konkrete që Bashkia Berat dhe Kuçovë administron.